Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Urheiluhieroja Ari-Pekka Viitasalo

 

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.1.2018

Rekisterinpitäjä

Urheiluhieroja Ari-Pekka Viitasalo
2993794-8
Kvartsikatu 1
65300 Vaasa

Rekisterin nimi

Urheiluhieroja Ari-Pekka Viitasalon asiakasrekisteri ja hoitokortisto

Rekisterin tarkoitus

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, kotiosoite, hoitohistoria

Tietolähteet

Urheiluhieroja Ari-Pekka Viitasalo syöttää tiedot järjestelmään. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Ari-Pekka Viitasalo
Sähköposti: aripekkaviitasalo@hierojavaasa.fi
Puhelin: 050 572 4163

Tietojen luovutus

Ari-Pekka Viitasalo ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Urheiluhieroja Ari-Pekka Viitasalolla.

Tietojen suojaus

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.